Jaarrapport van 2018 KIYO

De Stichting Sint Martinus werkt al vele jaren samen met de Belgische NGO KIYO, Het bijzondere van die samenwerking is dat elke euro die wij inbrengen voor hulp an de straatkinderen van Rio de Janeiro door KIYO wordt verviervoudigd (4 x !!!) Samen bereiken we heel veel en begeleiden we veel straatkinderen vanaf de straat naar een betere toekomst. U kunt een gedeelte van het jaarrapport van 2018 van KIYO betreffende onze samenwerking hier vinden. Voor alle jaarrapporten van KIYO klik hier

Lees verder

Beroepscursussen bij AMAR in Rio de Janeiro.

De straatkinderen organisatie AMAR in Rio de Janeiro werkt al meer dan dertig jaar met straatkinderen en kinderen uit de favela’s die veel op straat zwerven. Sinds kort heeft AMAR haar programma uitgebreid met het aanbieden van beroepscursussen. Daardoor krijgen jongeren meer sociale en economische zelfstandigheid in kwetsbare situaties ( in de straat, de favela of bij vrijkomen van de jeugdgevangenis). Dankzij deze opleidingen kunnen ze straks makkelijker een baan krijgen. In 2018 werden zo al als pilotproject een drietal cursussen met succes opgezet. Een deel van de kosten wordt gedragen door Petrobrás en een bescheidener bijdrage vanuit onze Belgische

Lees verder