Kerst 2019

De afgelopen dertig jaren heeft de stichting Sint Martinus vijftig Nieuwsbrieven uitgegeven. Daarin werden de activiteiten van onze partners in Rio de Janeiro, AMAR en CEDECA, uitvoerig beschreven, stonden verhalen over en van straatkinderen en artikelen over de acties van de stichting Sint Martinus in Nederland. Het uitgeven en verzenden van duizend papieren Nieuwsbrieven kost veel geld. Dat weegt niet op tegen de inkomsten die dergelijke Nieuwsbrief oplevert. Daarom hebben wij besloten om te stoppen met de papieren Nieuwsbrief en voortaan alles digitaal te doen via facebook, website en e-mails. De duizend sympathisanten ontvangen voor Kerstmis en kleurrijke briefkaart. Daarop een prachtige foto van kinderen van AMAR die u allen dank zeggen voor de steun en u mooie feestdagen wensen. Daar sluiten wij ons als bestuur graag bij aan. Sympathisanten die op de hoogte willen blijven van het werk in Rio de Janeiro en de activiteiten van de Stichting Sint Martinus kunnen dit kenbaar maken via e-mail: sintmartinusmail@yahoo.com

De periode rondom kerstmis is een mooie om een bijdrage over te maken t.b.v. het straatkinderen werk in Rio de Janeiro. Namens de directie van AMAR en CEDECA danken wij u bij voorbaat. Ons bankrekening nummer is: NL67RABO 0177412089 t.n.v. Stichting Sint Martinus, kerstactie.

Hier kunt u onze nieuwsbrief nr 50 ook downloaden.