Verkeerd bankrekeningnummer!!

Op de Kerstkaart die de Stichting Sint Martinus deze week heeft gestuurd naar 750 donateurs/sympathisanten is per abuis een verkeerd bankrekeningnummer geplaatst. Het correctie nummer is: 

NL86 RABO 0177412089 t.n.v. Stichting Sint Martinus, kerstdonatie voor de straatkinderen. Dank je wel voor begrip en uw donatie.