Het bestuur

Wie zijn wij? Stichting Sint Martinus
De Stichting Sint Martinus is een Nederlandse stichting die in Rio de Janeiro (Brazilië) de
straatkinderen organisatie Associacao Beneficente AMAR steunt. Deze organisatie is opgericht door de Limburgse missionaris Martin Cox (frei Carmelo) samen met zuster Admar Cassab Fadel en lekenpastor Roberto dos Santos. Doel is om zich in te zetten voor de straatkinderen in deze metropool. In Nederland zamelen we gelden in ter ondersteuning van de projecten in Rio de Janeiro.

De leden van het stichtingsbestuur zijn vrijwilliger en werken belangeloos. Uitsluitend de out- of pocket kosten komen ten laste van de stichting. Tot vorig jaar gaf de stichting jaarlijks een nieuwsbrief uit. In het teken van duurzaamheid en het besparen van kosten sturen wij u de volgende nieuwsbrief graag digitaal, mocht dit niet mogelijk zijn dan kunt u de nieuwsbrief via de post ontvangen.

Digitale nieuwsbrief:
Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen. Stuur dan een kort mailtje met uw naam en
woonplaats en wij verzorgen het: e-mail digitale Nieuwsbrief: sintmartinusstichting@gmail.com

Het bestuur:

Het bestuur

°Mijn naam is Jeannette Boumans en ik woon met mijn dochter in Beek. Ik heb van 2005 – 2009 in Rio de Janeiro gewoond en trok me daar het lot aan van straatkinderen die overal in de stad lagen te slapen op stukken karton. Ik ging op zoek naar mogelijkheden om ze een betere toekomst te kunnen bieden. Nadat ik had gezien hoe gepassioneerd de medewerkers van AMAR zich inzetten voor de straatkinderen, ben ik met AMAR gaan samenwerken als vrijwilliger.

Toen ik terugging naar Nederland wilde ik AMAR en de straatkinderen blijven steunen en werd gevraagd als bestuurslid bij de Sint Martinus Stichting. Dat doe ik al ruim 10 jaar met veel plezier en dit voorjaar heb ik het voorzitterschap van René overgenomen. Ik ben er van overtuigd dat wij door de inzet van ons bestuur het werk van AMAR financieel steunen, waarmee een betere toekomst van menig straatkind gerealiseerd wordt.

Elk kind verdiend toch zo’n kans!

°Mijn naam is Marjolijn Hylkema. Ik ben jurist en woon samen met mijn man en twee pubers in Beek-Ubbergen.

Toen Jeannette mij vroeg of ik bestuurslid wilde worden van de Stichting Sint Martinus hoefde ik daar niet lang over na te denken. Als negenjarig meisje verhuisden wij naar Recife, in het noordoosten van Brazilië. Ook al hebben wij daar maar 4 jaar gewoond en is dat inmiddels al meer dan 35 jaar geleden, de “saudades” blijven. Ik spreek de taal en voelde mij de keren dat ik terug ben geweest direct thuis. Brazilië is een deel van mij en daarom vind ik het erg fijn om mij via de Stichting in te kunnen zetten voor Braziliaanse jongeren die dat nodig hebben.  

°Mijn naam is Nina Lamers en samen met mijn man en twee kinderen woon ik in Beek-Ubbergen.

Mijn man en ik hebben elkaar in Brazilië ontmoet. Hij komt uit Rio de Janeiro en samen hebben we daar ruim 6 jaar gewoond. Ik heb de cultuur leren kennen en Portugees geleerd. Nog steeds hebben we veel contact met Brazilië, omdat familie en vrienden daar wonen.

Ik ben erg blij dat stichting Sint Martinus op mijn pad is gekomen en dat ik zo iets kan betekenen voor de mensen daar die het zo hard nodig hebben!

°Ik ben Marie-José Peters, getrouwd met Edwin, we hebben 4 kinderen en zijn woonachting in het mooie Beek-Ubbergen.

Ik ben ruim 20 jaar werkzaam geweest in de jeugdhulpverlening. Toen ik gevraagd werd of ik me mee wilde inzetten voor de Sint Martinus Stichting had ik dan ook geen enkele twijfel. Hoe mooi is het om ons samen sterk te maken voor een beter toekomstperspectief voor de kansarme straatkinderen en jongvolwassenen in Brazilië.

Jeannette Boumans (voorzitter)
Marjolijn Hylkema (secretaris en penningmeester)
Nina Lamers (bestuurslid)
Marie-José Peters (PR en communicatie)
Laetitia Bolmers (PR en communicatie)


E-marketing: Nicolle Visser
Ambassadeur: René Poels (Meerlo)

Contactpersoon KIYO in Rio: Jan Daniëls

E-mail: sintmartinusstichting@gmail.com

De Stichting Sint Martinus ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel voor Oost-
Brabant te Eindhoven onder nummer E 41 030 994. De stichting is een zogeheten ANBI-organisatie,
inschrijfnummer 8160 64 465.

Wilt u de straatkinderen ook helpen?

Scan deze QR code om direct uw bijdrage over te maken aan Stichting Martinus

Of klik op deze link: Klik op deze link om direct uw bijdrage over te maken aan Stichting Martinus.

Onze bankrelaties:
NL86RABO 0177 412 089
t.n.v. Stichting Sint Martinus