Beroepscursussen bij AMAR in Rio de Janeiro.

De straatkinderen organisatie AMAR in Rio de Janeiro werkt al meer dan dertig jaar met straatkinderen en kinderen uit de favela’s die veel op straat zwerven. Sinds kort heeft AMAR haar programma uitgebreid met het aanbieden van beroepscursussen. Daardoor krijgen jongeren meer sociale en economische zelfstandigheid in kwetsbare situaties ( in de straat, de favela of bij vrijkomen van de jeugdgevangenis).

Dankzij deze opleidingen kunnen ze straks makkelijker een baan krijgen.

Curso de Assistente de Eletricista Predial

In 2018 werden zo al als pilotproject een drietal cursussen met succes opgezet. Een deel van de kosten wordt gedragen door Petrobrás en een bescheidener bijdrage vanuit onze Belgische partner KIYO. AMAR krijgt steeds meer de vraag om preventief te werken en een antwoord te vinden op het ´losse´ komen en gaan van straatkinderen in het dagcentrum, waarbij een meer verankerend aanbod nodig is om deze op langere termijn te motiveren. Het antwoord werd gevonden in de vorm van beroepscursussen voor de jongeren. Op dit moment zijn er cursussen: elektricien, kapper, huidverzorging.

Curso de Estética

Los van deze beroepscursussen blijven de dagcentra van AMAR operationeel. Niet alleen straatkinderen worden opgevangen en begeleid maar ook kinderen uit de favela’s die ’s morgens naar school gaan en ’s middags vrij zijn. Om te voorkomen dat ze ’s middags gaan zwerven vangt AMAR deze op en biedt een volwaardig educatief, ontspannend en sportief programma aan. AMAR zorgt ook, indien dat wenselijk is, voor doorverwijzingen naar o.a. gezondheidsposten , ontwenningscentra en de jeugd bescherming comités om zich meer in te zeten voor het herintegratieproces van de zwerfkinderen, terug begeleiden naar huis en school.


Wij ondersteunen de werkzaamheden van AMAR al vele jaren vanuit Nederland. Sommige
projecten doen we samen met de Belgische Ontwikkel organisatie KIYO.

Formatura Hidraulica