ANBI en financiën

Hieronder kunt u onze jaarrekening inzien.

Stichting Sint Martinus (voor hulp aan straatkinderen) heeft de ANBI-status

(inschrijfnummer 8160 64 465).

Hetgeen betekent dat donateurs die giften geven aan onze stichting deze kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om onze organisatie te steunen dan kunt u het beste contact opnemen via:

Email:
sintmartinusstichting@gmail.com

Onze bankrelaties zijn:
IBAN:
NL86 RABO0177 4120 89
t.n.v. stichting sint Martinus

Kamer van Koophandel, Eindhoven inschrijfnummer 41 030 994