ANBI en financiën

In het standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen treft u naast het ingevulde standaardformulier aan:

  • De Balans
  • De Staat van Baten en Lasten

Stichting Sint Martinus (voor hulp aan straatkinderen) heeft de ANBI-status (inschrijfnummer 8160 64 465). Hetgeen betekent dat donateurs die giften geven aan onze stichting deze kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting.

Hier kunt u de Jaarrekening 2021 inzien.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om onze organisatie te steunen dan kunt u het beste contact opnemen via:

Email:
sintmartinusstichting@gmail.com

Onze bankrelaties zijn:
IBAN:
NL86 RABO0177 4120 89
t.n.v. stichting sint Martinus

Kamer van Koophandel, Eindhoven inschrijfnummer 41 030 994