Fondsenwerving

Bedankt sponsoren!

Zaterdag 19 November jongstleden organiseerde het stichtingsbestuur een feestelijk sponsordiner. Het was na weken van veel voorbereidingen, vergaderen en regelen bijzonder om te zien dat al onze inspanningen tot zo’n mooie avond hebben geleid.

Het diner, de veiling, de loterij en losse giften zorgden ervoor dat onze stichting een recordbedrag aan donaties van ruim 25.000,- Euro ontving.

Dat betekent dat er in Rio de Janeiro 50 jongeren een opleiding kunnen volgen en daarmee hun eigen toekomst en die van hun families kunnen verbeteren.

Samen kunnen we de wereld een beetje mooier maken!

Het bedrag van 25.000 euro dat is opgehaald tijdens het sponsordiner in 2022 heeft zijn vruchten afgeworpen:

50 jongeren uit de sloppenwijken van Rio de Janeiro hebben een beroepsopleiding met diploma afgesloten.

Dankzij alle deelnemers aan het diner en de diverse sponsoren aan de veiling en de loterij hebben
deze jongeren hun toekomst én die van hun families verbeterd!
Deze mijlpaal is niet alleen een prestatie voor de jongeren zelf, maar ook voor iedereen die heeft
bijgedragen aan het sponsordiner. Dankzij deze steun hebben de jongeren hoop en kansen
gekregen die ze anders niet zouden hebben gehad. Zij hebben een solide basis kunnen leggen voor
een succesvolle toekomst.
Met trots en vreugde kijken we naar dit resultaat, wetende dat wij samen een wereld van verschil
hebben gemaakt op het leven van deze Braziliaanse jongeren.
Een beroepsopleiding geeft de kracht om samenlevingen van binnenuit te veranderen. Zo helpen
wij duurzame, inclusieve en veilige gemeenschappen te ondersteunen.

(Ex) straatkinderen in Rio de Janeiro, Brazilië, willen aan hun toekomst werken…

… laten wij hen die kans geven!

Voor 500,- Euro kan een jongere een opleiding volgen voor kapper, schoonheidsspecialist, monteur van zonnepanelen, elektricien of duurzame tuinbouwer. Dankzij uw investering kunnen zij met hun families een onafhankelijk leven leiden en inspireren zij andere jongeren om eenzelfde weg te bewandelen.

Deze kans gunnen wij ze toch!