Wat doen wij

Sint Martinus Nederland helpt de straatkinderen in Rio de Janeiro (Brazilië) door projecten van Associacao Beneficente AMAR te steunen

ALGEMEEN OVER Associacao benificente AMAR :

De straatkinderen organisatie AMAR in Rio de Janeiro, mede opgericht door de Nederlandse karmeliet Carmelo Cox, zet zich in deze miljoenenstad in voor straatkinderen en kinderen en jongeren die zich in een sociaal risico begeven. De Stichting Sint Martinus, opgericht op 6 augustus 1992 door vrienden van pater Cox, steunt het werk van AMAR. In het voorjaar van 2013 is pater Cox op 90 jarige leeftijd overleden. De Martinusstichting heeft pater Cox (of zoals ze hem in Rio noemden: frei Carmelo) op zijn sterfbed beloofd zijn projecten blijvend te ondersteunen vanuit Nederland en België.
De Associação Beneficente AMAR is dagelijks actief met en voor straatkinderen en kinderen in de favela’s.

Stichting Martinus werkt sinds 2002 samen met de Belgische NGO KIYO. Samen ondersteunen wij de projecten van AMAR in Rio de Janeiro, Brazilië. Deze drie organisatie willen de volgende hoofdactiviteiten realiseren in de komende 5 jaar:

  • De kansen verhogen van jongeren in kwetsbare situaties, vooral jonge vrouwen, om deel te nemen aan beroepscursussen. Hierbij verwerven ze vaardigheden zoals ondernemerschap die hen in staat stellen hun persoonlijke ontwikkeling te bevorderen.
  •  De opgeleide jongeren geven iets terug aan hun gemeenschap, door het delen van hun kennis, andere jongeren te inspireren om ook een cursus te volgen en daarmee een voorbeeld te zijn voor andere jongeren.
  •  Het milieubewustzijn van deze jongeren en hun gemeenschappen worden verhoogd door cursussen aan te bieden over duurzaamheid, zonne-energie en installeren van zonnepanelen.
  •  Meisjes gelijke kansen te geven om deel te nemen aan de activiteiten, waarbij ingezet wordt op bewustwording rond gendergelijkheid bij meisjes én jongens.
  •  De volgende beroepscursussen worden aangeboden: kapper, schoonheidsspecialist, installatie zonnepanelen en levering van groene energie, elektricien en ecologische tuinbouw.

De Stichting Sint Martinus is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant te Eindhoven onder nummer E 41030994, is statutair gevestigd te Nuenen.
De Stichting Sint Martinus is een zogeheten ANBI-organisatie (Algemeen Nut Beogende Instelling)