COVID-19 crisis bij AMAR

Onze partner in Rio de Janeiro, de straatkinderenorganisatie Associacao Beneficente AMAR, ondervindt als geen ander de problemen van COVID-19 pandemie, beter bekend als het Corona-virus. Door de pandemie is AMAR terecht gekomen in een crisis die zijn weerga niet kent

Vanaf medio maart zijn alle lessen in openbare scholen in de metropool Rio de Janeiro gestaakt. AMAR heeft de projecten in het opvanghuis Don Helder Camara in eerste instantie ook moeten staken. Normaal komen daar dagelijks meer dan honderd kinderen uit de favela’s na schooltijd om samen creatieve, educatieve en sportieve activiteiten te volgen. Dit om te voorkomen dat de kinderen de straat opgaan.

Ook de pedagogische ondersteuning bij de projecten konden aanvankelijk geen doorgang vinden. Na verloop van tijd zijn de deuren van het opvanghuis weer open gegaan nadat eerst het hele gebouw en de materialen gedesinfecteerd zijn. De kinderen zijn weer mondjesmaat gekomen, allen voorzien van mondkapjes.

De kinderen, die maanden niet naar school zijn geweest, krijgen nu weer bijlessen en worden bezig gehouden met ontspannende recreatieve en sportieve activiteiten. Bovendien begeleiden de psycholoog en de maatschappelijke werkers van AMAR de kinderen én de gezinnen. 

AMAR onderhoudt voortdurend contact met 250 gezinnen in enkele favela’s van de stad. Dit om de families met woord en daad te ondersteunen en te begeleiden tijdens deze pandemie. Veel mensen (vaak eenouder gezinnen) hebben nu geen werk en geen inkomen. AMAR zorgt dat de families geregeld extra voedselpakketten krijgen. Bovendien krijgen de gezinnen (en kinderen) Covid-19 preventie voorlichting zodat ze weten wat hen te doen staat om het virus buiten de deur te houden.

In het 24 uur crisis opvanghuis Casa Frei Carmelo waar 20 kinderen verblijven zijn extra beschermende maatregelen getroffen zodat de kinderen in deze beschermende omgeving kunnen blijven wonen. Zowel in dit huis als het opvanghuis Don Helder Camara zijn grote schoonmaakacties gehouden en is alles gedesinfecteerd. Dat kostte veel extra arbeidsinzet van de AMAR-medewerkers en bracht extra kosten met zich mee. De kinderen in Casa Frei Carmelo leven hier in quarantaine zonder externe activiteiten. Belangrijkste is wel dat de 20 kinderen in het crisisopvanghuis dagelijks volledige pedagogische hulp krijgen.

Het straathoekwerk gaat in bescheiden vorm verder: straathoekwerkers rijden dagelijks door de stad om straatkinderen te zoeken en op te vangen. 

Ondanks de pandemie heeft AMAR samen met (ex)straatkinderen een bijzondere activiteit uitgevoerd. Het beschilderen van de acht silhouetten van doodgeschoten straatkinderen voor de Candelaria kathedraal in Rio-Centrum. In 1993 werden voor deze kerk acht straatkinderen door enkele ex-agenten in koele bloeden in hun slaap doorgeschoten. Op de plek waar de kinderen sliepen werden destijds silhouetten geschilderd. Om de onderlinge solidariteit te laten blijken zijn leiding en kinderen opnieuw naar deze plek gegaan om de silhouetten te voorzien van een nieuwe laag rode verf.

De projecten die we beschreven hebben in het projectplan 2020 (Straatkinderen Rio, begeleiding-opvang-educatie,) zijn deels doorgegaan en deels zijn daar andere extra activiteiten bij gekomen. In verband met de Corona-regelgeving moesten alle waterreservoirs en sanitaire voorzieningen gereinigd en gedesinfecteerd worden. Er moest een grote hoeveel schoonmaakt en desinfectie spullen worden ingeslagen. Al die extra kosten komen boven de eerder vastgestelde bedragen. Volgens een berekening van AMAR zijn ze tot nu toe maandelijks 13.200 reals kwijt, zijnde € 2237.

De Stichting Sint Martinus is een Nederlandse stichting die in Rio de Janeiro (Brazilië) de
straatkinderen organisatie Associacao Beneficente AMAR steunt en het mensenrechtencentrum CEDECA helpt. Beide organisaties zijn opgericht door de Limburgse missionaris Martin Cox (frei Carmelo) samen met zuster Admar Cassab Fadel en lekenpastor Roberto dos Santos. Doel is om zich in te zetten voor de straatkinderen in deze metropool. In Nederland en België zamelen we gelden in ter ondersteuning van de projecten in Rio de Janeiro.

Dankzij uw steun en die van andere fondsen, stichtingen, kringloopwinkels en particulieren hebben we AMAR ook in dit bijzonder jaar kunnen ondersteunen. Daarvoor onze hartelijke dank mede namens de directie van AMAR en de kinderen.