Goede studie resultaten Suanny Martins

Met kerstmis 2020 ontvingen we geweldig positief nieuws van onze universitaire studente Suanny Martins in Rio de Janeiro. Suanny, het meisje uit een arme favela familie, die met steun van de Martinusstichting een universitaire studie volgt. Ze heeft het derde jaar afgesloten met allemaal voldoendes. Haar vakken zijn o.a. maatschappelijk werk, opvoedkunde en kennis van andere culturen, juridische aspecten, sociale activiteiten, antropologie en filosofie.  Terwijl ze studeert werkt ze ook als stagiaire bij het mensenrechtencentrum Cedeca in Rio waarvan Pedro Preira de directeur is en haar begeleider. Suanny doet dit jaar (2021) het vierde en laatste jaar. Zoals beloofd zorgt de Martinusstichting en haar donateurs dat de jaarlijkse studiekosten van € 2000 worden betaald. Suanny is erg dankbaar dat ze via onze stichting deze studie kan voltooien. Ze wil daarna als maatschappelijk werkster arme families gaan helpen en blijven werken voor Cedeca.

Suanny en haar stage begeleidster

“Ik wil met iedereen delen dat ik nieuwe fase van mijn leven heb voltooid”, aldus Suanny in haar Kerstmail. “De studie in alle vakken positief afgesloten ondanks de moeilijkheden van dit Corona jaar, met de lessen in externe modus. Ik ben dank verschuldigd aan jullie die mij op de een of andere manier in deze jaren heeft gesteund.  Volgend jaar 2021 wordt de laatste periode van de universiteit, het zal ook een onzekere periode worden, ik weet niet of de lessen weer normaal zijn of online. Hoe dan ook: ik zal mijn best doen.” Tenslotte wenst ze haar donateurs veel succes en prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar vol prestaties.

Wilt U Suanny in 2021 ook steunen: maak dan een bijdrage over op bankrekening
NL86RABO 0177412089 t.n.v. Stichting Sint Martinus t.b.v. studie Suanny.