Ook in Rio de Janeiro zijn de scholen gesloten vanwege het Corona-virus. Dat bericht onze studente Suanny Martins (28). Dankzij onze financiële steun kan zij naar de universiteit. Ze komt uit een arm gezin uit de favela Acari. Ze werkte als hulpje bij het mensenrechtencentrum Cedeca en viel op door haar ijver.


Toen ze aangaf dat ze graag naar de universiteit wilde heeft de Martinusstichting hulp geboden dankzij giften van enkele donateurs. Ze is de eerste in haar familie die de kans krijgt om deze studie te volgen. Afgelopen jaar was erg moeilijk voor haar omdat ze voor twee vakken een herexamen moest doen. Ze moet nu nog achttien maanden naar school. Tegelijk loopt ze stage bij Cedeca.

U kunt haar ook steunen door een bijdrage over te maken op bankrekening van de Stichting Sint Martinus: NL86RABO0177412089 t.b.v. Studie Suanny