Wat doen wij:

Sint Martinus Nederland helpt de straatkinderen in Rio de Janeiro (Brazilië) door projecten van Associacao Beneficente AMAR en het mensenrechtencentrum voor kinderen CEDECA te steunen

ALGEMEEN OVER Associacao benificente AMAR :

De straatkinderen organisatie AMAR in Rio de Janeiro, mede opgericht door de Nederlandse karmeliet Carmelo Cox, zet zich in deze miljoenenstad in voor straatkinderen en kinderen en jongeren die zich in een sociaal risico begeven. De Stichting Sint Martinus, opgericht op 6 augustus 1992 door vrienden van pater Cox, steunt het werk van AMAR. In het voorjaar van 2013 is pater Cox op 90 jarige leeftijd overleden. De Martinusstichting heeft pater Cox (of zoals ze hem in Rio noemden: frei Carmelo) op zijn sterfbed beloofd zijn projecten blijvend te ondersteunen vanuit Nederland en België.
De Associação Beneficente AMAR is dagelijks actief met en voor straatkinderen en kinderen in de favela’s.

De drie belangrijkste doelstellingen zijn:
* In acute noodsituaties op straat of rondom favela’s kinderen een arm over de schouder te leggen;
* Dagelijks preventief op straat om straatkinderen op te vangen en te begeleiden naar de opvanghuizen;
* Kinderen in de opvanghuizen resocialiseren, begeleiden en uiteindelijk terugplaatsing in gezinnen en naar school.

Nieuw is dat AMAR jongeren ook beroepscursussen aanbiedt.


De organisatie CEDECA staat straatkinderen en kinderen die in de gevangenis zitten juridisch
bij. Ze wijst daarbij telkens naar de jeugdwet van Brazilië. Op papier een van de modernste
jeugdwetten ter wereld. In de praktijk merken de straatkinderen daar weinig van. Pater Cox
stond ook aan de wieg van deze organisatie.

De Stichting Sint Martinus is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant te Eindhoven onder nummer E 41030994, is statutair gevestigd te Nuenen.
De Stichting Sint Martinus is een zogeheten ANBI-organisatie (Algemeen Nut Beogende Instelling)