Jubilerende Martinusschool Venlo helpt straatkinderen in Brazilië

Venlo – De kinderen en ouders van de Sint Martinusschool uit Venlo hebben het straatkinderenproject van de gelijknamige organisatie Sint Martinus een cheque aangeboden van vijfhonderd gulden. De school bestaat 125 jaar in her hartje van de stad Venlo en heeft het hele jubileumjaar door activiteiten.

Beroepscursussen bij AMAR in Rio de Janeiro

De straatkinderen organisatie AMAR in Rio de Janeiro werkt al meer dan dertig jaar met straatkinderen en kinderen uit de favela’s die veel op straat zwerven. Sinds kort heeft AMAR haar programma uitgebreid met het aanbieden van beroepscursussen. Daardoor krijgen jongeren meer sociale en economische zelfstandigheid in kwetsbare situaties (op straat, de favela of bij vrijkomen van de jeugdgevangenis).

Begroting 2019

Penningmeester Rob Hendriks heeft deze week de begroting van 2019 en het financieel jaarverslag 2018 gepresenteerd. Ook dit jaar steunen wij een viertal projecten van de straatkinderenorganisatie AMAR. Verder steunen wij twee projecten samen met de Belgische organisatie KIYO t.b.v. het straatkinderwerk van AMAR in Rio de Janeiro en de mensenrechtenorganisatie voor (straat)kinderen CEDECA.

Rio de Janeiro dankt Boekenbeurs.

De vicepresident van Associação Beneficente AMAR, zuster Adma Cassab Fadel, heeft in een persoonlijke brief de vrijwilligers van Boeken Steunen Mensen  van de Venlose Boekenbeurs bedankt.
De Boekenbeurs heeft dit jaar een bedrag van € 12.500 beschikbaar gesteld voor het werken van straatkinderen in de Braziliaanse metropool Rio de Janeiro.

Boekenbeurs verrast straatkinderproject Rio de Janeiro

Voorzitter Rene Poels krijgt de check twv €12500 overhandigd.

De grote boeken- en platenbeurs van Blerick heeft het straatkinderen project van de Noordlimburgse Stichting Sint Martinus verrast met een donatie van € 12.500. Dat is een deel van de opbrengst van de grote Boekenbeurs die begin januari plaatsvond in het Blariacumcollege te Blerick.

De Nieuwsbrief is weer uit!

Nieuwsbrief nr 50 is uit, met hierin veel informatie over de huidige projecten en ons nieuw bestuurslid Jeroen Daniëls. Veel leesplezier. Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden

Jeroen Daniels in de bres voor straatkinderen in Rio.

Meijel – De veertig jarige Jeroen Daniels, directeur van Daniëls trappenrenovatie uit Meijel,  is toegetreden tot het bestuur van de Stichting Sint Martinus. Deze stichting is dertig jaar geleden opgericht door de Limburgse missionaris pater Martin Cox die in Rio de Janeiro projecten heeft opgezet om straatkinderen te helpen. In Limburg zamelt de stichting gelden…

Onze vriend Pablo Cleto Silva groet onze donateurs van harte

Pablo heeft dankzij de Martinusstichting en haar gulle gevers met succes een studie aan de universiteit van Rio de Janeiro gedaan in rechten. Daarna heeft hij nog enkele deelstudies gedaan om nu voor het mensenrechtencentrum CEDECA aan het werk te gaan.

NIEUWS OVER DE ONTWIKKELINGEN IN DE PROJECTEN VAN AMAR:

Zuster Adma Cassab Fadel, Vice-Presidente Associação Beneficente AMAR, stuurde ons een kleurrijk verslag van activiteiten die de afgelopen maandan hebben plaatsgevonden binnen de straatkinderenorganisatie. Hierbij de nederlandse vertaling en als bijlage de Portrugeze versie met foto’s.

Straatkinderen steunen de gele kanaries

de braziliaanse vlag wappert in Meerlo

De straatkinderen van Rio de Janeiro die onderdak hebben bij de straatkinderen organisatie AMAR, partner van Stichting Sint Martinus, steunen vanuit Rio de Braziliaanse WK-ploeg. Tegelijk met de manschappen in Rusland staan de straatkinderen tijdens het spelen van het nationale volkslied rechtop met hun handen op hun hart. Uit volle borst zingen ze mee.