het bestuur

Wie zijn wij? Stichting Sint Martinus
De Stichting Sint Martinus is een Nederlandse stichting die in Rio de Janeiro (Brazilië) de
straatkinderen organisatie Associacao Beneficente AMAR steunt en het mensenrechtencentrum CEDECA helpt. Beide organisaties zijn opgericht door de Limburgse missionaris Martin Cox (frei Carmelo) samen met zuster Admar Cassab Fadel en lekenpastor Roberto dos Santos. Doel is om zich in te zetten voor de straatkinderen in deze metropool. In Nederland zamelen we gelden in ter ondersteuning van de projecten in Rio de Janeiro.

De leden van het stichtingsbestuur zijn vrijwilliger en werken belangeloos. Uitsluitend de out- of pocket kosten komen ten laste van de stichting. De kosten van de stichting bedroegen de laatste tien jaren minder dan 4 procent. Tot vorig jaar gaf de stichting jaarlijks een of twee Nieuwsbrieven uit. Die werden per post verzonden. Dat is een vrij kostbare zaak. Met ingang van 2020 verschijnt er uitsluitend een digitale Nieuwsbrief.

Het bestuur

foto bestuur
vlnr: Rob Hendriks, Jeanette Bouwman, Bernard Ruyten en René Poels
Jeroen Daniëls


René Poels, voorzitter (Meerlo),
Rob Hendriks, penningmeester (Lomm),
Bernard Ruyten (Venray),
Jeannette Bouwmans (Nijmegen),
Jeroen Daniëls (Heibloem).


Ambassadrice: Teja Muller-Vroom (Rio de Janeiro)
Ambassadeur: Nard Reijnders (Broekhuizenvorst)
Contactpersoon KIYO in Rio: Jan Daniëls

Secretariaat:
Hoofdstraat 36
5864 BG Meerlo (L)
Tel: 0478698241
Mobiel: 06-29479110
e-mail adres: renepoels1948@gmail.com

Digitale Nieuwsbrief:
Ja, ik wil graag de digitale Nieuwsbrief ontvangen. Stuur dan een kort mailtje met uw naam en
woonplaats en wij verzorgen het: e-mail digitale Nieuwsbrief: sintmartinusmail@yahoo.com

De Stichting Sint Martinus ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel voor Oost-
Brabant te Eindhoven onder nummer E 41 030 994. De stichting is een zogeheten ANBI-organisatie,
inschrijfnummer 8160 64 465.

Wilt u de straatkinderen ook helpen?

Maak dan een bijdrage over op een van onze bankrekeningen of overleg met onze penningmeester Rob Hendriks: mobiel 06-51551884.
Onze bankrelaties:
NL86RABO 0177 412 089
NL30ABNA 0442 601 999
t.n.v. Stichting Sint Martinus voor hulp aan straatkinderen