ANBI

De Stichting Sint Martinus heeft de ANBI-status (RISN 816064465).

Hetgeen betekent dat donateurs die giften geven aan onze stichting deze kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om onze organisatie te steunen dan kunt u het beste contact opnemen met onze penningmeester:

Rob Hendriks

Noorderpoort 39, 5916 PJ Venlo

Mobiel: 06-51551884

Email: rhe@contouraccountants.nl

 

Onze bankrelaties zijn:

IBAN:

NL86 RABO 0177 412 089

NL30 ABNA 0442 601 999

t.n.v. stichting sint Martinus

de ING-rekening is per direct vervallen.

 

Kamer van Koophandel, Eindhoven inschrijfnummer 41 030 994

Hier staat het financieel jaarverslag 2018 en het financieel jaarplan 2019.