ANBI

De Stichting Sint Martinus (voor hulp aan straatkinderen) heeft de ANBI-status (inschrijfnummer 8160 64 465). Hetgeen betekent dat donateurs die giften geven aan onze stichting deze kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om onze organisatie te steunen dan kunt u het beste contact opnemen met onze penningmeester:

Rob Hendriks

Mobiel: 06-51551884
Email: rhe@robhendriksadvies.nl

Onze bankrelaties zijn:

IBAN:
NL86 RABO0177 4120 89
NL30 ABNA0442 6019 99
t.n.v. stichting sint Martinus

Kamer van Koophandel, Eindhoven inschrijfnummer 41 030 994