projecten

projecten 2020:

Sint Martinus helpt de straatkinderen in Rio de Janeiro (Brazilië) door in 2020 projecten van AMAR en CEDECA te steunen

Project 1:
Transport van straatkinderen € 10.000.

Via het project straatkinderen wordt de situatie verbeterd van de meest kansarme straatkinderen uit de favela’s van Rio de Janeiro, welke op straat zwerven buiten schooltijden en waarvan de ouders afwezig zijn omdat zij werken of gescheiden zijn. Profiel van de doelgroep: kinderen en jongeren van beide sexen, meestal afstammelingen van Afrikaanse immigranten, die in ellendige en armoedige omstandigheden moeten overleven, een lage of geen opleiding hebben, drugs gebruiken en/of waar huiselijk geweld plaatsvindt.

Stichting Sint Martinus, BEDANKT!


Deze kinderen vangt AMAR op in opvanghuizen. Een groot aantal kinderen dat ver van de opvangcentra woont wordt dagelijks met een speciaal personenbusje opgehaald en ‘s avonds naar hun favela’s gebracht. Jaarlijks worden in deze opvanghuizen 120 kinderen en jongeren tussen 7 en 14 jaar, die zich in sociaal kwetsbare en risicovolle situatie bevinden, opgevangen. De kosten van het transport voor deze kinderen zijn inclusief chauffeur, verzekering, vergunningen, brandstof en onderhoud..

Project 2:
Pedagogische hulpverlening en schoolbegeleiding € 10.000.

Tijdens het verblijf in het dagopvangcentrum worden er activiteiten ontwikkeld op het gebied van vormingswerk en sociaal pedagogisch werk. Ook worden er culturele, educatieve en sportieve activiteiten gehouden, die gericht zijn op het sociaal betrokken raken bij de maatschappij en terugkeer naar school.

De dagelijkse activiteiten in de opvanghuizen zijn:
1. Lesgeven ter verbetering van de schoolprestaties voor basisschoolleerlingen;
2. Activiteiten en aanschaf materialen op het gebied van lichamelijke expressie, cultuur, informatica, sportiviteiten en excursies;
3. Assistentie, hulpverlening en begeleiding aan ouders;
4. Geven van lezingen over de invloed van huiselijk geweld, seksueel misbruik, het verbeteren van het milieu en (lichamelijke en mond)hygiëne. Het is van groot belang dat er een pedagogisch medewerker aanwezig is om al deze activiteiten uit te voeren. Deze pedagogisch medewerker werkt samen met de rest van het team. 

Project 3:
Sociale medewerkers begeleiden straatkinderen naar families. € 10.000.

Het doel van het nachtopvanghuis Casa Frei Carmelo is om continuïteit te geven aan de behoeften van straatjongens in de meest complexe situaties. In het nachtopvanghuis zijn 25 plaatsen, waarvan 20 permanent en 5 voor urgente gevallen. Naast het verzorgen van eten, een schone slaapplek en allerlei activiteiten op het gebied van sport en spel, begeleiden zij de jongens bij de re-integratie met hun families, via bijvoorbeeld familiebezoek; bij het herplaatsen op school; met juridische hulp en gezondheidszorg. Kortom: zij zijn degenen die alle activiteiten in het nachtopvanghuis coördineren en in goede banen leiden zodat de straatjongens zo prettig mogelijk naar hun eigen omgeving kunnen terugkeren.

Projecten samen met KIYO: onze euro wordt door deze samenwerking verviervoudigd (4X!!!!).

Project 4:
Juridisch centrum (CEDECA) €12.000.

Dit bijzonder juridisch centrum komt op voor de rechten van het kind, en in het bijzonder voor de rechten van de straatkinderen. Ze zorgen ervoor dat de kinderen legitimatiepapieren krijgen, begeleiden kinderen bij eventuele strafprocessen, proberen alternatieve straffen te realiseren voor straatkinderen die door de rechter zijn veroordeeld en lobbyen in het land om de jeugdwet van Brazilië niet alleen op papier een goede te laten zijn maar ook in de praktijk. Momenteel hebben de advocaten het erg druk omdat de overheid straatkinderen in het centrum zonder proces oppakt en opbergt in tehuizen of gevangenissen. De advocaten staan de kinderen juridisch bij en proberen hun vrij te krijgen en elders onderdak te geven. Dit project steunen wij samen met KIYO een ontwikkelingsorganisatie in België. Waarbij onze euro door KIYO wordt verviervoudigd.

Project 5
Straatkinderwerk AMAR € 12.000.

Het werken in de stad met straatkinderen is een van de belangrijkste opdrachten van de organisaties. Dagelijks gaan opvoeders en maatschappelijke werkers van AMAR de straat op om contacten te leggen met straatkinderen. Ze geven hen een lichte maaltijd (brood en limonade) en proberen via het spel het vertrouwen van de kinderen te winnen. Als dat lukt worden de kinderen uitgenodigd om mee naar een van de huizen te gaan. Daar start dan het resocialiseringsprogramma. In het dagopvangcentrum is plaats voor dertig tot vijfendertig straatkinderen. Uitgangspunt in het werk van AMAR is om de kinderen op den duur weer terug te plaatsen in de gezinnen en/of families. Als dat lukt worden kind en gezin nog enige tijd begeleid. Ook dit belangrijk project doen wij samen met KIYO een ontwikkelingsorganisatie in België. Waarbij ook in dit project onze euro door KIYO wordt verviervoudigd.

Project 6:

Kerstpakketten voor arme gezinnen AMAR deelt rond kerstmis kerstpakketten in favela’s waar de straathoekwerkers en maatschappelijke werkers van AMAR contacten hebben i.v.m. terugplaatsen kinderen. Jaarlijks € 2000.

Project 7:
Salaris van een van de sport/educatie docenten voor straat- en favelakinderen.

De goede doelen organisatie van cabinepersoneel en piloten van de KLM, Wings of Support, betaalt gedurende drie jaren het salaris van een van de belangrijkste docenten van AMAR. € 13.000.

Hier kunt u de projecten uit 2019 bekijken:
projecten 2019