Media

Emotioneel bericht over stijging van extreme armoede in Brazilïe.

Dit filmpje illustreert dat niet alleen in São Paulo, maar in vele grote steden in Brazilië de aantallen personen en families die op straat wonen de pan uit rijzen.
De ongelijkheid in levensstandaard wordt alleen maar groter en is schrijnend. Het beeld van bewoners die in onhygiënische situatie op straat moeten leven is ronduit schokkend. Door de pandemie zijn voornamelijk mensen uit arme wijken hun baan kwijt geraakt. Zonder inkomen verliezen zij hun toch al schamele woningen, hebben geen toegang meer tot drinkwater, leven zonder sanitaire basisvoorzieningen of voldoende voeding.
Vandaag lijden 33,1 miljoen Brazilianen honger. Dit zijn 14 miljoen meer mensen dan in 2020. Dat is bijna een verdubbeling in twee jaar! Deze situatie leidt tot toename van criminaliteit en geweld.
Er wonen meer dan 200.000 Brazilianen met hun kinderen op straat.
Deze inwoners mogen niet vergeten worden. Zij maken ook deel uit van Brazilië en hebben net zo veel rechten als ieder ander.