Stichting Martinus en AMAR

De Braziliaanse organisatie Associação Beneficente AMAR helpt straatkinderen en kinderen uit de arme wijken (favela’s) in de stad Rio de Janeiro. AMAR werkt in de arme noordelijke en voorstedelijke zones van Rio de Janeiro. Kinderen krijgen via de organisatie toegang tot de basisvoorzieningen, psychosociale begeleiding, vormingen en rechtenverdediging. Op die manier wil AMAR hen een kans geven uit de vicieuze cirkel van armoede en geweld te raken. Via een re-integratieproces wil AMAR de straatkinderen ook herenigen met hun familie en ze hun recht op opleiding te laten terugkrijgen. Als vervolgopleiding kunnen (ex straat)jongeren vanaf 16 jaar een beroepscursus volgen, waarmee zij in hun kracht komen en van daaruit hun eigen gemeenschap kunnen stimuleren en als rolmodel fungeren.
Het werkgebied van AMAR is zo veelomvattend dat het in deelprojecten is opgedeeld.
Kijk onder het kopje projecten voor informatie over de diverse deelprojecten.