Projecten 2018

Het bestuur van de Martinusstichting heeft in haar vergadering van 6 december 2017 de projecten voor 2018 vastgesteld. Dat betekent concreet dat we € 40.000 rechtstreeks aan AMAR in Rio de Janeiro betalen voor vier projecten die hieronder worden beschreven.
Bovendien werken we samen met de Belgische organisatie KIYO voor een straatkinderproject van AMAR en voor het mensenrechtencentrum Cedeca. Aan deze twee projecten geeft de Martinusstichting dit jaar € 25.700. Dit bedrag wordt door de Belgische regering vervijfvoudigd!
Tenslotte financieren wij de studie van het favela-meisje Suanny Martins met € 2000 en kunnen we dankzij een speciale gift jaarlijks in Rio de Janeiro kerst voedselpakketten uitdelen aan arme families en straatkinderen. Onze bevriende organisatie Wings of Support van het vliegend personeel van de KLM staat garant voor betaling van een van de salarissen van een docent van AMAR in Casa Dom Helder Camara.

Om onze beloftes waar te kunnen maken rekenen wij jaarlijks op de steun van donateurs, sympathisanten en fondsen. En dat geld is hard nodig om de straatkinderen te kunnen helpen.

Crisis Brazilië

De straatkinderenorganisatie AMAR in Rio de Janeiro (Brazilië) en de 750 (straat)kinderen en jongeren en hun gezinnen die deze organisatie bijstaat, zijn de dupe van de diepe crisis waarin het land verkeerd. In het jaarverslag 2016 wordt daar melding van gemaakt.

Om de onkosten te verkleinen in Rio de Janeiro heeft AMAR al besloten om een van de huizen (waar hoofdzakelijk de directie en een kleine staf met activiteiten onderdak had) te verkopen. De directie, staf en die kleinere activiteiten krijgen thans onderdak in Casa Don Helder Camara. “Wij investeren op dit moment niet in gebouwen. Het belangrijkste is dat we de mensen kunnen behouden zodat het straathoekwerk en de sociale en psychologische begeleiding van de kinderen door kan gaan”, is het credo van de directie van AMAR.

Het bestuur van de Martinusstichting ondersteunt die visie en hoopt dan ook dat in 2018 extra geld binnenkomt speciaal bedoeld om de organisatie in Rio draaiende te houden. Ondertussen werkt AMAR aan een eigen fondswervingprogramma in en buiten Rio de Janeiro.

Projectensteun 2018

Project 1: Transport van straatkinderen € 10.000

busje voor vervoer kinderen

busje voor vervoer kinderen

Een groot aantal kinderen dat ver van de opvangcentra woont wordt dagelijks met een speciaal personenbusje opgehaald en ‘s avonds naar hun favela’s gebracht. Jaarlijks worden in deze opvanghuizen 120 kinderen en jongeren tussen 7 en 14 jaar, die zich in sociaal kwetsbare en risicovolle situatie bevinden, opgevangen. De kosten van het transport voor deze kinderen zijn inclusief chauffeur, verzekering, vergunningen, brandstof en onderhoud 10.000 euro .

Project 2: Pedagogische hulpverlening en schoolbegeleiding € 10.000

Tijdens het verblijf in het dagopvangcentrum worden er activiteiten ontwikkeld op het gebied van vormingswerk en sociaal pedagogisch werk. Ook worden er culturele, educatieve en sportieve activiteiten gehouden, die gericht zijn op het sociaal betrokken raken bij de maatschappij en terugkeer naar school. De dagelijkse activiteiten in de opvanghuizen zijn: Lesgeven ter verbetering van de schoolprestaties voor basisschoolleerlingen; Activiteiten en aanschaf materialen op het gebied van lichamelijke expressie, cultuur, informatica, sportactiviteiten en excursies; Assistentie, hulpverlening en begeleiding aan ouders en het geven van lezingen over de invloed van huiselijk geweld, sexueel misbruik, het verbeteren van het milieu en (lichamelijke en mond) hygiëne. Het is van groot belang dat er een pedagogisch medewerker aanwezig is om al deze activiteiten uit te voeren. Deze pedagogisch medewerker werkt samen met de rest van het team. Sint Martinus steunt dit project met 10.000 euro.

Project 3: Maaltijden voor straatkinderen in nachtopvanghuis “Casa Frei Carmelo Cox”: € 10.000

roberto kidsMAALTIJDEN De jongens komen bij het nachtopvanghuis via het project “Centro Sócio-educativo” (dagopvang) van AMAR of via de rechtbank. De nachtopvang verschilt met andere projecten in de manier van aanpak: er is individuele begeleiding per jongen en zijn familie, die per situatie wordt aangepast. De jongens hebben toegang tot alle diensten van het opvanghuis: maaltijden, was- en slaap gelegenheden, schoolbegeleiding en educatieve en ontspannende activiteiten. Daarnaast is er psychosociale hulp en wordt er hulp geboden bij het terugkeren naar de biologische ouders/familie. Het multidisciplinaire team van het nachtopvanghuis geeft continuiteit aan het project Het doel van dit project is om de kinderen weer terug te plaatsen in hun gezinnen en/of families.

De dagelijkse maaltijden bestaan uit: ontbijt, lunch, snack en avondeten. Gemiddeld verblijven er vijftien kinderen in het opvanghuis. De Martinusstichting heeft dit project gesteund met € 10.000 euro.

Project 4: Juridisch centrum (CEDECA) €12.500 via KIYA

Dit bijzonder juridisch centrum komt op voor de rechten van het kind, en in het bijzonder voor de rechten van de straatkinderen. Ze zorgen ervoor dat de kinderen legitimatiepapieren krijgen, begeleiden kinderen bij eventuele strafprocessen, proberen alternatieve straffen te realiseren voor straatkinderen die door de rechter zijn veroordeeld en lobbyen in het land om de jeugdwet van Brazilië niet alleen op papier een goede te laten zijn maar ook in de praktijk. Momenteel hebben de advocaten het erg druk omdat de overheid straatkinderen in het centrum zonder proces oppakt en opbergt in tehuizen of gevangenissen. De advocaten staan de kinderen juridisch bij en proberen hun vrij te krijgen en elders onderdak te geven. Dit project steunen wij samen met KIYO een ontwikkelingsorganisatie in België.

Project 5: Straatkinderwerk AMAR € 13.200 via KIYA

straatwerk AMAR

straatwerk AMAR

Het werken in de stad met straatkinderen is een van de belangrijkste opdrachten van de organisaties. Dagelijks gaan opvoeders en maatschappelijke werkers van AMAR de straat op om contacten te leggen met straatkinderen. Ze geven hen een lichte maaltijd (brood en limonade) en proberen via het spel het vertrouwen van de kinderen te winnen. Als dat lukt worden de kinderen uitgenodigd om mee naar een van de huizen te gaan. Daar start dan het resocialiseringsprogramma. In het dagopvangcentrum is plaats voor dertig tot vijfendertig straatkinderen. Uitgangspunt in het werk van AMAR is om de kinderen op den duur weer terug te plaatsen in de gezinnen en/of families. Als dat lukt worden kind en gezin nog enige tijd begeleid. Ook dit belangrijk project doen wij samen met KIYO een ontwikkelingsorganisatie in België.

 

Project 6: Sociale medewerkers begeleiden straatkinderen naar families

Het doel van het nachtopvanghuis Casa Frei Carmelo is om continuïteit te geven aan de behoeften van straatjongens in de meest complexe situaties. De sociale medewerkers zijn degenen die alle activiteiten in het nachtopvanghuis coördineren en in goede banen leiden zodat de straatjongens zo prettig mogelijk naar hun eigen omgeving kunnen terugkeren. In 2014 hebben we aan dit project bijgedragen met een bedrag van € 10.000

Project 7: Studiefonds voor ex-straatmeisje Suanny

Op dit moment volgen wij het favela meisje Suanny die graag naar de universiteit van Rio de Janeiro gaat voor de opleiding psycholoog. Projectkosten € 2000 per jaar. De directeur van CEDECA Pedro Preira, waar Suanny regelmatig assisteert, begeleid de studente. € 2000 per jaar.

Project 8: Salaris een van de docenten

WOS LOGODe goede doelen organisatie van cabinepersoneel en piloten van de KLM, Wings of Support, betaalt de komende drie jaren het salaris van een van de belangrijkste docenten van AMAR.