Sint Martinus helpt de straatkinderen in Rio de Janeiro (Brazilië) door in 2019 en volgende jaren projecten van AMAR en CEDECA te steunen

amar

ALGEMEEN OVER STICHTING AMAR: De straatkinderen oganisatie AMAR in Rio de Janeiro, mede opgericht door de Nederlandse karmeliet Carmelo Cox, zet zich in deze miljoenenstad in voor straatkinderen en kinderen en jongeren die zich in een sociaal risico begeven. De Stichting Sint Martinus, opgericht door vrienden van pater Cox, steunt het werk van AMAR al 30 jaar. In het voorjaar van 2013 is pater Cox op 90 jarige leeftijd overleden. De Martinusstichting heeft pater Cox (of zoals ze hem in Rio noemden: frei Carmelo) op zijn sterfbed beloofd zijn projecten blijvend te ondersteunen vanuit Nederland en België.

De Associacao Benificente AMAR is dagelijks actief met en voor straatkinderen en kinderen in de favela’s.

De drie belangrijkste doelstellingen zijn:
*in acute noodsituatries op straat of rondom favela’s kinderen een arm over de schouderleggen
*dagelijks preventief op straat om straatkinderen op te vangen en te begeleiden naar de opvanghuizen
*kinderen in de opvanghuizen resocialiseren en begeleiden naar terugplaatsing in gezinnen en naar school.

De missie van AMAR is om integrale ontwikkeling en sociale betrokkenheid te krijgen voor het meest kansarme deel van de doelgroep, met als focus het herstel van waardigheid en het verkrijgen van burgerschap. AMAR biedt hulp aan meer dan 900 kinderen en jongeren via tien projecten. Haar activiteiten zijn geinspireerd op de principes van het “Statuut de Rechten van het Kind en de Adolescent”.

Project 1: Transport van straatkinderen € 10.000
Via het project straatkinderen wordt de situatie verbeterd van de meest kansarme straatkinderen uit de favela’s van Rio de Janeiro, welke op straat zwerven buiten schooltijden en waarvan de ouders afwezig zijn omdat zij werken of gescheiden zijn. Profiel van de doelgroep: kinderen en jongeren van beide sexen, meestal afstammelingen van Afrikaanse immigranten, die in ellendige en armoedige omstandigheden moeten overleven, een lage of geen opleiding hebben, drugs gebruiken en/of waar huiselijk geweld plaatsvindt.
projekt1_2 projekt1_1
Deze kinderen vangt AMAR op in opvanghuizen. Een groot aantal kinderen dat ver van de opvangcentra woont wordt dagelijks met een speciaal personenbusje opgehaald en ‘s avonds naar hun favela’s gebracht. Jaarlijks worden in deze opvanghuizen 120 kinderen en jongeren tussen 7 en 14 jaar, die zich in sociaal kwetsbare en risicovolle situatie bevinden, opgevangen. De kosten van het transport voor deze kinderen zijn inclusief chauffeur, verzekering, vergunningen, brandstof en onderhoud 13.200 euro per jaar.

Project 2 Pedagogische hulpverlening en schoolbegeleiding € 10.000
Tijdens het verblijf in het dagopvangcentrum worden er activiteiten ontwikkeld op het gebied van vormingswerk en sociaal pedagogisch werk. Ook worden er culturele, educatieve en sportieve activiteiten gehouden, die gericht zijn op het sociaal betrokken raken bij de maatschappij en terugkeer naar school.

De dagelijkse activiteiten in de opvanghuizen zijn:
1. Lesgeven ter verbetering van de schoolprestaties voor basisschoolleerlingen;
2. Activiteiten en aanschaf materialen op het gebied van lichamelijke expressie, cultuur, informatica, sportiviteiten en excursies;
3. Assistentie, hulpverlening en begeleiding aan ouders;
4. Geven van lezingen over de invloed van huiselijk geweld, sexueel misbruik, het verbeteren van het milieu en (lichamelijke en mond)hygiene. Het is van groot belang dat er een pedagogisch medewerker aanwezig is om al deze activiteiten uit te voeren. Deze pedagogisch medewerker werkt samen met de rest van het team. De pedagogiosche medewerker kost jaarlijks 12.500 euro.

Project 3 Maaltijden voor straatkinderen in nachtopvanghuis “Casa Frei Carmelo Cox”: € 10.000
Twee jaar geleden is het nieuwe nachtopvanghuis Casa Frei Carmelo Cox geopend. Het project is gericht op jongens, die reeds deelnemen aan het sociaal educatieve proces en nog niet in staat zijn geweest om van de straat te komen en nog geen goede contacten hebben met de families die ze hebben verlaten. Deze jongens krijgen in hun proces naar sociale integratie 24 uurs opvang. Meisjes worden opgevangen in opvanghuizen van partners van AMAR.
projekt3_2
De nachtopvang van AMAR heeft 25 plaatsen beschikbaar, waarvan 20 permanent en 5 voor crisisopvang. Door een stabiele en gezonde omgeving te bieden stimuleert het project de ontwikkeling van de jongens om hun kansen te vergroten en hun talenten te ontwikkelen. Er is schoolbegeleiding binnen het project. Via de nachtopvang kunnen de jongens hun reintegratie proces continueren en zijn zij beschermd tegen de schade die veroorzaakt wordt door hun nachtelijke drugsgebruik.

MAALTIJDEN
projekt3_1De jongens komen bij het nachtopvanghuis via het project “Centro Sócio-educativo” (dagopvang) van AMAR of via de rechtbank. De nachtopvang verschilt met andere projecten in de manier van aanpak: er is individuele begeleiding per jongen en zijn familie, die per situatie wordt aangepast. De jongens hebben toegang tot alle diensten van het opvanghuis: maaltijden, was- en slaap gelegenheden, schoolbegeleiding en educatieve en ontspannende activiteiten. Daarnaast is er psychosociale hulp en wordt er hulp geboden bij het terugkeren naar de biologische ouders/familie. Het multidisciplinaire team van het nachtopvanghuis geeft continuiteit aan het project Het doel van dit project is om de kinderen weer terug te plaatsen in hun gezinnen en/of families.
AMAR zoekt hulp bij de financiering voor de maaltijden van de jongens die in het nachtopvanghuis “Casa de Acolhida Frei Carmelo Cox” verblijven. De dagelijkse maaltijden bestaan uit: ontbijt, lunch, snack en avondeten De duur van het project is twaalf maanden, van januari tot en met december 2012, geraamd op aanwezigheid van 60 kinderen verschillende per jaar.
Gemiddeld verblijven er vijftien kinderen in het opvanghuis. AMAR vraagt voor dit maaltijdenproject voor 2014 een bedrag van 12.500 euro.

Project 4 Juridisch centrum (CEDECA) €12.500
projekt4Dit bijzonder juridisch centrum komt op voor de rechten van het kind, en in het bijzonder voor de rechten van de straatkinderen. Ze zorgen ervoor dat de kinderen legitimatiepapieren krijgen, begeleiden kinderen bij eventuele strafprocessen, proberen alternatieve straffen te realiseren voor straatkinderen die door de rechter zijn veroordeeld en lobbyen in het land om de jeugdwet van Brazilië niet alleen op papier een goede te laten zijn maar ook in de praktijk. Momenteel hebben de advocaten het erg druk omdat de overheid straatkinderen in het centrum zonder proces oppakt en opbergt in tehuizen of gevangenissen. De advocaten staan de kinderen juridisch bij en proberen hun vrij te krijgen en elders onderdak te geven. Dit project steunen wij samen met KIYO een ontwikkelingsorganisatie in België. Waarbij onze euro door KIYO wordt verviervoudigd.

Project 5 Straatkinderwerk AMAR € 13.200
projekt5Het werken in de stad met straatkinderen is een van de belangrijkste opdrachten van de organisaties. Dagelijks gaan opvoeders en maatschappelijke werkers van AMAR de straat op om contacten te leggen met straatkinderen. Ze geven hen een lichte maaltijd (brood en limonade) en proberen via het spel het vertrouwen van de kinderen te winnen. Als dat lukt worden de kinderen uitgenodigd om mee naar een van de huizen te gaan. Daar start dan het resocialiseringsprogramma. In het dagopvangcentrum is plaats voor dertig tot vijfendertig straatkinderen. Uitgangspunt in het werk van AMAR is om de kinderen op den duur weer terug te plaatsen in de gezinnen en/of families. Als dat lukt worden kind en gezin nog enige tijd begeleid. Ook dit belangrijk project doen wij samen met KIYO een ontwikkelingsorganisatie in België. Waarbij ook in dit project onze euro door KIYO wordt verviervoudigd.

Project 6: Sociale medewerkers begeleiden straatkinderen naar families.
Het doel van het nachtopvanghuis Casa Frei Carmelo is om continuïteit te geven aan de behoeften van straatjongens in de meest complexe situaties. In het nachtopvanghuis zijn 25 plaatsen, waarvan 20 permanent en 5 voor urgente gevallen. Naast het verzorgen van eten, een schone slaapplek en allerlei activiteiten op het gebied van sport en spel, begeleiden zij de jongens bij de re-integratie met hun families, via bijvoorbeeld familiebezoek; bij het herplaatsen op school; met juridische hulp en gezondheidszorg. Kortom: zij zijn degenen die alle activiteiten in het nachtopvanghuis coördineren en in goede banen leiden zodat de straatjongens zo prettig mogelijk naar hun eigen omgeving kunnen terugkeren. De onkosten van dit project: € 10.000

Project 7 Studiefonds voor ex-straatmeisje Suanny
De Stichting Sint Martinus steunt het favela meisje Suanny bij haar studie aan de universiteit van Rio de Janeiro voor psycholoog. Onze bijdrage: € 2500.

Project 8 Kerstpakketten voor arme gezinnen AMAR deelt rond kerstmis kerstpakketten in favela’s waar de straathoekwerkers en maatschappelijke werkers van AMAR contacten hebben i.v.m. terugplaatsen kinderen. Jaarlijks € 1750.

Project 9: Salaris van een van de sport/educatie docenten voor straat- en favelakinderen.
De goede doelen organisatie van cabinepersoneel en piloten van de KLM, Wings of Support, betaalt gedurende drie jaren het salaris van een van de belangrijkste docenten van AMAR. € 7000.

WoS

 

projekten 2018