Venray – De stichting Zonnelied Venray, beter bekend als de Winkel van Sinkel, steunt dit jaar het straatkinderen project AMAR in Rio de Janeiro (Brazilië).

Dat project, opgericht door de enkele jaren geleden overleden Limburgse missionaris pater Martin Cox, wordt al dertig jaar vanuit Limburg gesteund door de stichting Sint Martinus. Meerlonaar René Poels is daarvan voorzitter en Bernard Ruyten uit Venray vice-voorzitter. De Venrayse organisatie steunt het straatkinderproject dit jaar met duizend euro. “Dit project voor de straatkinderen is zeer aansprekend en waardevol”, laat penningmeester Harry Schraven van de stichting Zonnelied Venray weten. 

De straatkinderen in Rio de Janeiro die liefdevol worden opgevangen door de organisatie AMAR

De straatkinderen in Rio de Janeiro die liefdevol worden opgevangen door de organisatie AMAR

“Wij zijn erg blij met de steun van de Stichting Zonnelied”, vertelt de voorzitter. “Via acties in Limburg en giften van particulieren hopen we elk jaar voldoende geld binnen te krijgen om enkele belangrijke projecten voor straatkinderen in Rio de Janeiro te kunnen ondersteunen.” De doelstelling van de Winkel van Sinkel in Venray is het inzamelen van kleding en andere huishoudelijke goederen en deze verkopen om projecten in de derde wereld te ondersteunen.

De organisatie in Brazilië heeft een bijzonder jaar afgesloten! In 2016 stond Rio de Janeiro in het teken van de Olympische Spelen en werden de straatkinderen hardhandig uit het centrum ‘geveegd’ om de bezoekers en toeristen een schone stad aan te bieden. Handen volwerk voor de directie en medewerkers van de partner van de Martinusstichting in Rio, de straatkinderenorganisatie AMAR  om alles in goede banen te leiden. De crisis in Brazilië is erg groot en de corruptieschandalen liegen er ook niet om. Organisaties als AMAR  zijn de dupe en krijgen minder tot geen steun vanuit de overheid. AMAR gaat een van de panden sluiten waar met name de administratie zit en enkele kleinere culturele activiteiten. Inkrimping om te bezuinigen. “Wij hebben pater Martin Cox, de grondlegger van deze organisatie, op zijn sterfbed beloofd om zijn werk in Rio te blijven steunen. Dat kunnen we niet alleen en hebben daarbij de hulp nodig van particulieren en organisaties in Nederland. Daarom zijn we ook zo blij met de bijdrage van de Venrayse Winkel van Sinkel”, aldus René Poels.

 

Veel straatkinderen zijn getraumatiseerd en worden opvangen in een 24-uur crisisopvanghuis. De directie van AMAR heeft de Martinusstichting gevraagd om te helpen bij de dagelijkse maaltijden. Het geld dat de Martinusstichting ontvangt van de Winkel van Sinkel wordt rechtstreeks overgemaakt naar Brazilië.

 

Foto: De straatkinderen in Rio de Janeiro die liefdevol worden opgevangen door de organisatie AMAR