Penningmeester Rob Hendriks heeft deze week de begroting van 2019 en het financieel jaarverslag 2018 gepresenteerd.
Ook dit jaar steunen wij een viertal projecten van de straatkinderenorganisatie AMAR. Verder steunen wij twee projecten samen met de Belgische organisatie KIYO t.b.v. het straatkinderwerk van AMAR in Rio de Janeiro en de mensenrechtenorganisatie voor (straat)kinderen CEDECA.
Het bijzondere van deze samenwerking is dat de € 24.000 van de Martinusstichting door KIYO en de Belgische overheid wordt vervijfvoudigd.
In 2019 steunen we ook Suanny Martins, stagiaire bij CEDECA, voor haar studie aan de universiteit en geven we samen met de goede doelen organisatie van het KLM vliegend personeel Wings of Support geld voor de sportdocent van de organisatie AMAR.

Dankzij een donatie kunnen we elk jaar rond kerstmis extra geld geven voor het uitdelen van voedselpakketten aan zeer arme families.

Onze steun voor de straatkinderen is mogelijk dankzij de sympathieke bijdragen van sponsoren, stichtingen en organisaties. Dank u wel.